Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8162/LS ngày 06/08/2013 Điện thoại: 0251-3917838 Đi động: Email: trang.dao@cdnlawfirm.com.vn Địa chỉ: 277 Đường 30/4, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai Website: http://cdnlawfirm.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Lĩnh vực Luật khác

đầu tư, bảo hiểm, môi trường, an toàn, quản lý chất lượng

Nơi công tác

Văn phòng Luật Sư Cao Đức Nhuận

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư Tráng chuyên về lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn doanh nghiệp và quản lý chất lượng. Trước khi gia nhập VPLS Cao Đức Nhuận, luật sư Tráng đã đảm nhận nhiều vị trí quản lý điều hành quan trọng của Công ty Biti’s, cũng như hoạt động trong một công ty tư vấn hàng đầu của Việt nam, chuyên tư vấn, đào tạo cho các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức khác nhằm thiết lập hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001, quản lý môi trường theo ISO 14001, quản lý về an toàn & sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001 và cách thức sử dụng các công cụ quản lý tiên tiến như: 5S, KAIZEN, Learn, kiểm soát lãng phí và xây dựng Văn hóa doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm quản lý điều hành, kiến thức pháp luật sâu rộng và khả năng tư vấn chuyên sâu các vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp như đầu tư, bảo hiểm, môi trường, an toàn, quản lý chất lượng cùng với kinh nghiệm làm việc lâu năm, luật sư Tráng đã tham gia tư vấn đầu tư, quản lý chất lượng cho nhiều tập đoàn lớn.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp