Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4145/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0229- Đi động: 098 489 93 63 Email: invalid887@gmail.com Địa chỉ: 68/6 đường Đào Duy Từ, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình Website: https://www.facebook.com/luatsuninhbinh/

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Đặng Dư và cộng sự

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp