Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3836/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0258-3510247 Đi động: 0913452467 Email: kimnganluatsu@gmail.com Địa chỉ: 12A Nguyễn Trung Trực, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà Website: http://www.luatsukimngan.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật Sư Kim Ngân

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp