Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3179/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38365339 Đi động: Email: phungtisa@gmail.com Địa chỉ: 157C Cô Bắc,, Phường Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dang-thanh-phung-2356663

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐẶNG THANH PHỤNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp