Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7769/LS ngày 05/02/2013 Điện thoại: 0225-3735313 Đi động: Email: invalid749479@gmail.com Địa chỉ: Phòng 1504, tháp B, tòa nhà TD Plaza, lô 20A, đường Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dang-quang-lan-2238855

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp