Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7026/LS ngày 12/03/2012 Điện thoại: 0275-912378860 Đi động: 0912378860 Email: invalid07819@gmail.com Địa chỉ: 114A Tổ 7, Khu phố Bình Khởi, Phường 6, Thành phố Bến Tre, Bến Tre Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dang-ngoc-phuc-2306430

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐẶNG PHÚC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp