Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2871/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38622264 Đi động: 0909044930 Email: kym032002@yahoo.com Địa chỉ: 493A/18 (tầng trệt) Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dang-le-thuy-lieu-2245397

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp