Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 033-6274161 Đi động: 0904025198 Email: phuong1836@gmail.com Địa chỉ: Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/dang-hong-phuong-137510

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp