Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4284/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0203-3812969 Đi động: 0904169168 Email: invalid887@gmail.com Địa chỉ: Số 9, phố Long Tiên, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dang-duy-minh-2462446

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THIÊN HÀ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp