Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5642/LS ngày 20/01/2011 Điện thoại: 024-37620046 Đi động: 0912040232 Email: invalid066@gmail.com Địa chỉ: Số 2, ngõ 379 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/chu-thi-thanh-2235762

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp