Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2398 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-39205527 Đi động: 0903828321 Email: duonglawyer@hau.fpt.vn Địa chỉ: Lầu 7, Số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/chu-khac-hoai-duong-2347952

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DƯƠNG VÀ CỘNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp