Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 55/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0262-3956271 Đi động: 0913433869 Email: luu.chuc@yahoo.com.vn Địa chỉ: 40 Cao Thắng,, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/chu-duc-luu-2314538

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỨC LƯU

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp