Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3797/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-39141336 Đi động: 0918002148 Email: vanphongluatsuchauxi@yahoo.com Địa chỉ: 55 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/chau-xi-2369729

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÂU XI

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp