Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4791 ngày 16/8/2010 Điện thoại: 024-38689876 Đi động: 0903201782 Email: ctb_thuy@yahoo.com Địa chỉ: P112&212, nhà N4, nhà khách Bộ quốc phòng, 114 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/cao-thi-bich-thuy-2342893

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DIỆP - NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp