Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1106 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-38228595 Đi động: 0903200238 Email: invenco@invenco.com.vn Địa chỉ: 29 Trương Hán Siêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: http://invenco.com.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Lĩnh vực Luật khác

Sở hữu trí tuệ

Nơi công tác

Công ty sở hữu trí tuệ INVENCO

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp