Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9280/LS ngày 18/11/2014 Điện thoại: 024-37326646 Đi động: 0984593992 Email: mai.bt@basico.com.vn Địa chỉ: 4th, E-Home Tower, Ngo Tat To street, Dong Da district, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: http://www.basico.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Lĩnh vực Luật khác

Quản trị ngân hàng; Nghiệp vụ ngân hàng; Hoạt động, giao dịch ngân hàng.

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư Bùi Thị Mai là thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, thành viên Hội Luật gia Việt Nam với trên 05 năm kinh nghiệm trực tiếp triển khai các Dự án tư vấn nghiệp vụ cho nhiều ngân hàng lớn tại Việt Nam.

Gắn bó với BASICO từ những ngày đầu hoạt động, Luật sư Mai đã đảm trách nhiều Dự án nghiệp vụ quan trọng góp phần hoàn thiện về quy trình, công cụ kiểm soát pháp lý, giảm thiểu rủi ro nghiệp vụ cho nhiều ngân hàng lớn tại Việt Nam; là tác giả và đồng tác giả của nhiều hệ thống quy chế, quy định, quy trình, chính sách trọng yếu, mẫu biểu nghiệp vụ mà BASICO đã xây dựng cho các ngân hàng lớn tại Việt Nam.

Với kinh nghiệm sâu rộng về những lĩnh vực nghiệp vụ ngân hàng, Luật sư Bùi Thị Mai hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng Tư vấn Định chế của BASICO, đảm nhiệm tư vấn cho các định chế tài chính, các dự án, giao dịch cho Khách hàng của BASICO trong lĩnh vực:

- Quản trị ngân hàng;

- Nghiệp vụ ngân hàng;

- Hoạt động, giao dịch ngân hàng.

Luật sư Mai đồng thời là một trong những giảng viên chính của BANKTraining với trên 100 buổi giảng về pháp luật kinh tế, ngân hàng.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp