Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7070/LS ngày 12/03/2012 Điện thoại: 028-0912126812 Đi động: 0912 12 68 12 Email: tuvan@luatsuquangthai.vn Địa chỉ: 2 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://luatsuquangthai.vn

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Quang Thá

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp