Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 982/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-32021234 Đi động: 0913220424 Email: ducvubui@gmail.com Địa chỉ: Tầng 3, Nhà D14/D6 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/bui-duc-vu-106968

Nơi công tác

Văn Phòng Luật Sư Vũ Đức

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp