Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3665/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38212351 Đi động: 0938379799 Email: invalid7837@gmail.com Địa chỉ: 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/bui-duc-truong-2364834

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NGHIÊM & CHÍNH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư Đức Trường tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội năm 1997 và Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội vào năm 1998. Luật sư Đức Trường là thành viên của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội từ năm 2002. Luật sư Đức Trường đã làm việc Công Ty Luật Hà Nội và được bổ nhiệm là trưởng chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 2002 - 2006. Từ năm 2006 - 2008, Luật sư Đức Trường đảm nhận công tác pháp chế tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bảo Minh và trở thành luật sư chủ chốt của Công Ty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính từ năm 2008. Luật sư Đức Trường có kinh nghiệm tư vấn trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm phi nhân thọ, thương mại, dân sự. Ngoài việc tư vấn pháp lý, Luật sư Đức Trường đã tham gia bảo vệ quyền và lợi ích lợi pháp, bào chữa trong nhiều vụ kiện tranh chấp kinh tế và hình sự.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp