Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2660/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38236016 Đi động: 0903 901 218 Email: conghoi_01@yahoo.com.vn Địa chỉ: 27B Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/bui-cong-hoi-302662

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp