Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5304/LS ngày 30/08/2010 Điện thoại: 024- Đi động: 0909 505 474 Email: nhtienhs24@yahoo.com Địa chỉ: 44 Đường Số 3, Phường 07, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/bui-anh-tien-2377293

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HỢP NHẤT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp