luật quốc tế

Chủ đề   RSS   
 • #384676 22/05/2015

  luật quốc tế

  Xin hỏi tại sao việc cho một  công dân nước ngoài cư trú chính trị là quyền của QG sở tại

  Xin cảm ơn !!

   
  3442 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận