luật bồi thường đất rừng

Chủ đề   RSS   
 • #221659 23/10/2012

  tranducchien

  Sơ sinh

  Thái Nguyên, Việt Nam
  Tham gia:23/10/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  luật bồi thường đất rừng

  tôi muốn hỏi luật sư về luật bồi thường đất lâm nghiệp.Năm 2006 gia đình tôi có nhận 2,4ha đất của lâm trường.Theo dự án 661,hiện nay địa phương muốn lấy để sử dụng vào mục đích khác.Xin hỏi luật sư gia đình tôi có được đền bù và hỗ trợ như thế nào?

   
  9032 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #221973   24/10/2012

  manh_lawyer
  manh_lawyer
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2011
  Tổng số bài viết (137)
  Số điểm: 877
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 77 lần


  Chào bạn! Vấn đề bạn hỏi tôi có ý kiến như sau:

            Căn cứ Khoản 5 - Điều 10 - NĐ 197/2004/NĐ-CP: "Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các nông, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi thì không được bồi thường về đất, nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại và được hỗ trợ theo quy định sau:

  a) Hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán đất là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp đang trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp; hộ gia đình, cá nhân nhận khoán đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn sống chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp;

  Mức hỗ trợ bằng tiền cao nhất bằng giá đất bồi thường tính theo diện tích đất thực tế thu hồi, nhưng không vượt hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

  b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận khoán không thuộc đối tượng tại điểm a khoản này, chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

  c) Đất nông nghiệp sử dụng chung của nông trường, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi, không được bồi thường đất, nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, nếu chi phí này là tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước."

         Căn cứ Khoản 4 - Điều 10 - QĐ số 01/2010/QĐ-UB của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định về Bồi thường đất nông nghiệp.

  "4.Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các nông, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi thì được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại."

              Do vậy, gia đình bạn nếu thuộc trường hợp nêu trên thì được bồi thường chi phí đầu tư còn lại vào đất và có thể được hỗ trợ nếu thuộctrường hợp quy định tại khoản 5 - Điều 19 Quyết định số 01/2010/QĐ-UB nêu trên: "5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các nông, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi mà thuộc đối tượng là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp đang trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp; hộ gia đình, cá nhân nhận khoán đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn sống chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp thì được hỗ trợ bằng tiền. Mức hỗ trợ bằng giá đất bồi thường tính theo diện tích đất thực tế thu hồi, nhưng không vượt hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 70 Luật Đất đai, Điều 69 Nghị định 181/2004/NĐ-CP (không tính hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp)."

       Có vấn đề nào còn thắc mắc bạn đặt thêm câu hỏi để được giải đáp. Trân trọng!

  Tư vấn pháp luật miễn phí

  Mr: Mạnh

  Tell: 0986.739.919

  Ym: manhlawyer07@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn manh_lawyer vì bài viết hữu ích
  LUATBAOVIET (09/11/2012)