LỢI NHUẬN TÍNH THUẾ CÓ KHÁC VỚI LỢI NHUẬN THỰC TẾ KHÔNG

Chủ đề   RSS   
 • #177118 09/04/2012

  kathykathy

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/03/2012
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  LỢI NHUẬN TÍNH THUẾ CÓ KHÁC VỚI LỢI NHUẬN THỰC TẾ KHÔNG

  Chào luật sư!

  Luật sư cho Em hỏi là lợi nhuận tính thuế có khác với lợi nhuận thực tế không? Tại sao/
  Em cám ơn luật sư.
   
  22937 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #177471   10/04/2012

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14845)
  Số điểm: 99084
  Cảm ơn: 3424
  Được cảm ơn 5283 lần
  SMod

  Chắc chắn là khác nhau rồi.

  Tôi không hiểu gì về kế toán nhưng cũng có thể suy luận rằng lợi nhuận tính thuế không phải là lợi nhuận bỏ vào túi công ty/nhà đầu tư. Còn lợi nhuận thực tế có thể hiểu là tiền đã chui vào túi rồi.
   
  Báo quản trị |  
 • #177496   10/04/2012

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  kathykathy viết:
  Chào luật sư!

  Luật sư cho Em hỏi là lợi nhuận tính thuế có khác với lợi nhuận thực tế không? Tại sao/

  Em cám ơn luật sư.

  Lợi nhuận tính thuế khác với lợi nhuận thực tế ( LN thực tế gọi là lợi nhuận kế toán.)
  Bởi có những khoản chi phí, Cty thực chi nhưng theo Luật Thuế TNDN thì nó không được ghi nhận là chi phí hợp lý  được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nên giữa lợi nhuận tính thuế và LN kế toán là khác nhau.

  Những khoản chi phí không được ghi nhận là chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định TNCT được quy định tại phần IV- TT130/2008/TT-BTC & tham khảo thêm tại TT18/2011/TT-BTC sửa đổi bổ sung 1 số điều tại TT130/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành 1 số điều Luật Thuế TNDN :

  IV. CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ

  1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

  1.2.  Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

  2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Mục này, trừ phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường.

  Doanh nghiệp phải tự xác định rõ tổng giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

  Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần bồi thường do tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thanh toán theo quy định của pháp luật.

  2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Chi khấu hao ��ối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh  hàng hoá, dịch vụ.

  Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở  cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng  được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

  b) Chi khấu hao đối với tài sản cố định  không có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).

  c) Chi  khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành.

  d) Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Trường hợp doanh nghiệp có lãi, có nhu cầu về khấu hao nhanh để đổi mới công nghệ đang áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng là phần trích khấu hao vượt quá mức khấu hao nhanh theo quy định.

  Doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu hao. Hàng năm doanh nghiệp tự quyết định mức trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh. Trong thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có thay đổi mức trích khấu hao nhưng vẫn nằm trong mức quy định thì doanh nghiệp được điều chỉnh lại mức trích khấu hao nhưng thời hạn cuối cùng của việc điều chỉnh là thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trích khấu hao.

  Tài sản cố định góp vốn, tài sản cố định điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình có đánh giá lại theo quy định thì doanh nghiệp nhận tài sản cố định này được tính khấu hao vào chi phí được trừ theo nguyên giá đánh giá lại. Đối với loại tài sản khác không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định có góp vốn, điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình và tài sản này có đánh giá lại theo quy định thì doanh nghiệp nhận tài sản này được tính vào chi phí được trừ theo giá đánh giá lại.

  Đối với tài sản cố định tự làm nguyên giá tài sản cố định được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ là tổng các chi phí sản xuất để hình thành nên tài sản đó.

  e) Phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống mới đăng ký sử dụng  và hạch toán trích khấu hao tài sản cố định từ ngày 1/1/2009 (trừ ô tô chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn); phần trích khấu hao đối với tài sản cố định là tàu bay dân dụng và du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch.

  Ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn là các ô tô được đăng ký tên doanh nghiệp mà doanh nghiệp này trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký một trong các ngành nghề: vận tải hành khách, du lịch, kinh doanh khách sạn.

  Tàu bay dân dụng và du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch là tàu bay dân dụng, du thuyền của các doanh nghiệp đăng ký và hạch toán trích khấu hao tài sản cố định nhưng trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp không đăng ký ngành nghề vận tải hàng hoá, vận tải hành khách, du lịch.

  g) Khấu hao đối với tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị.

            h) Khấu hao đối với công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh vừa sử dụng cho mục đích khác thì không được tính khấu hao vào chi phí hợp lý đối với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Trường hợp công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng kinh doanh phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được  xây dựng trên đất thuê, đất mượn của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình (không trực tiếp thuê đất của nhà nước hoặc thuê đất trong khu công nghiệp) doanh nghiệp chỉ được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ đối với các công trình này nếu đáp ứng các điều kiện sau :

  - Hợp đồng thuê đất, mượn đất được công chứng tại cơ quan công chứng theo quy định của pháp luật; thời gian  thuê, mượn trên hợp đồng không được thấp hơn thời gian trích khấu hao tối thiểu của tài sản cố định.

  - Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng , quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp .

  - Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.  

  2.3. Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá phần vượt mức tiêu hao hợp lý.

  ...........................vv.....................
  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 10/04/2012 10:32:35 CH Font văn bản.

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
  ntdieu (11/04/2012)
 • #247668   09/03/2013

  Cho em hỏi là năm trước Doanh nghiệp lỗ 50 triệu (cả kế toán và tính thuế là như nhau), sang năm nay lợi nhuận kế toán lỗ 20 triệu, nhưng sau khi trừ đi chi phí không hợp lý tính thuế TNDN thì lợi nhuận tính thuế lại lãi 5 triệu. Trong tờ khai quyết toán thuế, tại mục C13 em kết chuyển lỗ năm trước sang là 5 triệu.

  Vậy số lợi nhuận kế toán lỗ 20 triệu đó có được  cộng lũy kế để kết chuyển lỗ vào năm sau nếu phát sinh lãi không?

   

   
  Báo quản trị |  
 • #247783   10/03/2013

  mrvanthuc
  mrvanthuc
  Top 75
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2009
  Tổng số bài viết (835)
  Số điểm: 12301
  Cảm ơn: 156
  Được cảm ơn 767 lần


  thegioitimtoi viết:

  Cho em hỏi là năm trước Doanh nghiệp lỗ 50 triệu (cả kế toán và tính thuế là như nhau), sang năm nay lợi nhuận kế toán lỗ 20 triệu, nhưng sau khi trừ đi chi phí không hợp lý tính thuế TNDN thì lợi nhuận tính thuế lại lãi 5 triệu. Trong tờ khai quyết toán thuế, tại mục C13 em kết chuyển lỗ năm trước sang là 5 triệu.

  Vậy số lợi nhuận kế toán lỗ 20 triệu đó có được  cộng lũy kế để kết chuyển lỗ vào năm sau nếu phát sinh lãi không?

   

  Lỗ được phép chuyển bạn căn cứ vào Tờ Khai thuế TNDN bạn hiền, không phải căn cứ vào báo cáo kết quả kinh doanh kế toán. Theo ví dụ bạn nói số lỗ còn lại của bạn được phép chuyển là 45tr mà thôi. Lưu ý chỉ được phép chuyển trong vòng 5 năm.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mrvanthuc vì bài viết hữu ích
  thegioitimtoi (13/03/2013)
 • #177520   11/04/2012

  kathykathy
  kathykathy

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/03/2012
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Da, Em cám ơn
   
  Báo quản trị |  
 • #249284   18/03/2013

  Anh mrvanthuc cho em hỏi thêm là:

  Số dư cuối kỳ TK 4212 năm 2011 là (50 triệu)

  Sang đầu năm 2012 em kết chuyển lỗ sang 4211:        N4211/C4212:  50 triệu

  Năm 2012 phát sinh lợi nhuận kế toán lỗ 20 triệu. Tức là em tổng hợp hết doanh thu và chi phí trên sổ kế toán, trừ đi ra được số lỗ 20 triệu. em ĐK trên sổ là N4212/C911 20 triệu

  Nếu dừng sổ sách tại đây thì số dư cuối kỳ của TK 4211 là dư nợ 50trieu ; còn TK 4212 dư nợ là 20 triệu

  khi tinh thu nhập chịu thuế, sau khi trừ đi 25 triệu chi phí không hợp lý, hợp lệ thì thu nhập tính thuế là 5 triệu và em kết chuyển lỗ từ năm trước sang năm nay là 5 triệu (lấy từ số lỗ là 50 triệu) và như anh nói thì kỳ sau số lỗ còn được chuyển của em chỉ là 45 triệu

  Vậy số 5 triệu này em có phải làm bút toán ĐK nào không ạ? nếu có thì ĐK như thế nào?

  Và trên bảng CĐ số phát sinh của 2 TK 4212 và 4211 em phải trình bày như thế nào để có thể thể hiện được số lỗ còn được chuyển kỳ sau là 45 triệu?

  Hay là khoản lỗ được chuyển vào các kỳ sau ( 45 triệu ) sẽ được theo dõi ở ngoài sổ, còn trên bảng CĐ phat sinh chỉ thể hiện số liệu như trên (TK 4211 dư nợ 50 triệu, 4212 dư nợ 20 triệu) và tổng lợi nhuận 421 sẽ là lỗ 70 triệu

  Em vướng mắc chưa hiểu vấn đề đó, nhờ anh tháo gỡ giúp em. Không biết em trình bày như vậy anh có hiểu được ý của em không, em thấy cũng khó diễn đạt.

  Cảm ơn anh trước và cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi trước của em !

   

   

   

   

   
  Báo quản trị |