Làm bảo vệ theo hợp đồng 68/2000 có hưởng lương theo vùng không?

Chủ đề   RSS   
  • #500956 30/08/2018

    Làm bảo vệ theo hợp đồng 68/2000 có hưởng lương theo vùng không?

    Cho hỏi tôi làm bảo vệ theo hợp đồng 68/2000 CP nhưng có hưởng lương theo vùng không vậy?

     
    1224 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận