Kỳ kế họach sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #449809 18/03/2017

  Kỳ kế họach sử dụng đất

  Tai sao trong luật đất đai 2003 quy định kì kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là 5 năm mà đến luật 2013 lại quy định kì kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là hằng năm

   
  1737 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #449830   18/03/2017

  Uyenluoi123 viết:

  Tai sao trong luật đất đai 2003 quy định kì kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là 5 năm mà đến luật 2013 lại quy định kì kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là hằng năm

  Vì cấp huyện là cơ quan trực tiếp phân phối đất cho dân cũng để đảm bảo tính chính xác, cụ thể đồng thời nhằm đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất nên kì kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phải được lập hàng năm.  Đối với kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh Luật đất đai 2013 quy định là 5 năm giống như Luật đất đai 2003.
  Thân!!!
   
  Báo quản trị |