KIỂM LÂM CÓ PHẢI CÔNG CHỨC KHÔNG

Chủ đề   RSS   
 • #359150 27/11/2014

  KIỂM LÂM CÓ PHẢI CÔNG CHỨC KHÔNG

  Đơn vị em trực thuộc chi cục kiểm lâm tỉnh hiện đang hưởng 25% công vụ.

  Tháng 11/2014 Hạt kiểm lâm chuyển sang sáp nhập với ban quản lý trực thuộc Sở nông nghiệp & PTNT tỉnh

  Ngân sách năm 2015 cắt phụ cấp công vụ của kiểm lâm nằm trong ban quản lý với lý do là đã chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập.

  quyết định sáp nhập đã nêu rõ là Kiểm lâm vẫn hưởng theo nghị định  119 và các văn bản khác liên quan.

  Em đã tìm các văn bản nhưng chưa thấy văn bản nào quy định kiểm lâm là công chức.

  Em nhờ các anh chị tư vấn cho em về vấn đề này.

  Em chân thành cảm ơn./.

   
  10444 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận