Không có hóa đơn đầu ra có phải lập báo cáo sử dụng hóa đơn không?

Chủ đề   RSS   
 • #391359 09/07/2015

  hoangvn19

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/02/2013
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 264
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 4 lần


  Không có hóa đơn đầu ra có phải lập báo cáo sử dụng hóa đơn không?

  Trường hợp công ty mình không còn hóa đơn đầu ra (năm 2012 đã hủy hết hóa đơn đầu ra còn tồn), công ty gần như không hoạt động thì hàng quý công ty mình có cần nộp báo cáo sử dụng hóa đơn không?

   
  3547 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #394247   29/07/2015

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1150 lần


  Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)

  Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  Vậy là dù không có sử dụng hóa đơn thì vẫn phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như bình thường.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TRUTH vì bài viết hữu ích
  hoangvn19 (29/07/2015)
 • #394250   29/07/2015

  hoangvn19
  hoangvn19

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/02/2013
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 264
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 4 lần


  Cảm ơn TRUTH.

  Nhưng theo mình biết, quy định trên là trong trường hợp DT có mua và vẫn đang sử dụng hóa đơn nhưng trong quý ko phát sinh thì điền số phát sinh bằng 0 và nộp. Như vậy số tồn cuối sẽ bằng số tồn đầu.

  Trường hợp của mình là có mua và sử dụng hóa đơn nhưng do không dùng nữa nên hủy toàn bộ rồi không có hóa đơn để dùng nữa. Số đầu kỳ và cuối kỳ cũng đều bằng 0. Trường hợp này có cần nộp báo cáo ko?

   
  Báo quản trị |