Khi ký hợp đồng đại lý thì đại lý có được khấu trừ thuế 10%?

Chủ đề   RSS   
 • #534420 02/12/2019

  Khi ký hợp đồng đại lý thì đại lý có được khấu trừ thuế 10%?

  Theo quy định tại Điều 166 Luật Thương mại 2005 quy định về đại lý thương mại thì:

  “Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao

  - Đồng thời theo quy định tại theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì:

  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản

   2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu(2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

  Như vậy, khi doanh nghiệp ký hợp đồng dịch vụ mà không phải hợp đồng lao động với bên đại lý và có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu(2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

  Lưu ý: Theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân 2007Thông tư 111/2013/TT-BTC thì cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh trong năm dưới 9 triệu đồng/tháng thì không phải đóng thuế thu nhập cá nhân

  Như vậy, theo quy định trên thì bên đại lý là cá nhân được chi trả từ 2 triệu đồng/tháng trở lên đến dưới 9 triệu đồng/tháng không thuộc đối tượng chịu thế thu nhập cá nhân thì không phải khấu trừ thế theo mức 10%. 

   

   
  1531 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận