Kết luận của Bộ Chính trị về lương cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2020

Chủ đề   RSS   
 • #550347 29/06/2020

  DuTiepKhac
  Top 150
  Male
  Lớp 10

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (541)
  Số điểm: 13494
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 160 lần


  Kết luận của Bộ Chính trị về lương cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2020

  Đây là mt trong nhng nhim v, gii pháp đt ra ti Kết luận 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.

  Theo đó, một trong những giải pháp cấp bách để khắc phục tác động của Covid-19 đưc nêu ti Kết lut 77-KL/TW là:

  "Trước mắt, chưa triển khai điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 01/7/2020."

  Cũng ti k hp th 9 va qua, sau khi cân nhắc, Quốc hội đã đng ý chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1.7.2020. Đồng thời, giao Chính phủ, căn cứ tình hình thực tế để chủ động báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở.

  Chưa tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7 (Ảnh minh họa)

  Bên cnh đó, Kết lun cũng đ ra mt s nhim v đ khc phc tác đng ca Covid-19, đơn c như:

  - Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách phù hợp, nhất là về tài chính, tiền tệ, an sinh xã hội để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

  Thực hiện chính sách miễn, giảm một số nghĩa vụ thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19 trong năm 2020.

  - Tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh phong trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Phát động phong trào tiết kiệm trong toàn hệ thống chính trị và xã hội để dồn nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế.

  Xem chi tiết ni dung ti Kết luận 77-KL/TW ngày 5/6/2020.

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  2605 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận