Kế toán trưởng không được rút tiền mặt

Chủ đề   RSS   
 • #408918 07/12/2015

  Kế toán trưởng không được rút tiền mặt

  Xin Luật sư cho biết: hiện nay, có quy định nào không cho Kế toán trưởng được rút tiền mặt của doanh nghiệp nơi họ làm Kế toán trưởng không ?

  Xin cảm ơn Luật sư.

   
  17240 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #409083   09/12/2015

  thai.nguyen
  thai.nguyen

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:15/09/2015
  Tổng số bài viết (30)
  Số điểm: 195
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 6 lần


  Hiện tại làm gì có quy định này,

   
  Báo quản trị |  
 • #409085   09/12/2015

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4130)
  Số điểm: 30170
  Cảm ơn: 963
  Được cảm ơn 1980 lần


  Chào bạn.

  Theo luật kế toán:

  Điều 54. Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng

  1. Kế toán trưởng có trách nhiệm:

  a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;

  b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;

  c) Lập báo cáo tài chính.

  2. Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

  3. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, ngoài các quyền đã quy định tại khoản 2 Điều này còn có quyền:

  a) Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;

  b) Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;

  c) Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định;

  d) Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện các vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

  Do đó, kế toán trưởng không có quyền "rút tiền mặt của doanh nghiệp nơi họ làm Kế toán trưởng" vì đó là nhiệm vụ của thủ quỹ.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #409098   09/12/2015

  thai.nguyen
  thai.nguyen

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:15/09/2015
  Tổng số bài viết (30)
  Số điểm: 195
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 6 lần


  Chào bạn, mình cũng thắc mắc ở chỗ.

  1.Trong luật kế toán không thấy quy định nhiệm vụ, quyền của thủ quỹ.

  2. Không quy định công ty phải có thủ quỹ, kế toán bán hàng...

  3. Nếu kế toán trưởng rút tiền thì có chế tài xử lý hay không?

   

   
  Báo quản trị |  
 • #409121   09/12/2015

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4130)
  Số điểm: 30170
  Cảm ơn: 963
  Được cảm ơn 1980 lần


  Chào bạn thai.nguyen.

  Chào bạn, mình cũng thắc mắc ở chỗ.

  1.Trong luật kế toán không thấy quy định nhiệm vụ, quyền của thủ quỹ.

  Thủ quỹ và thủ kho thì ai cũng biết chức năng, quyền hạn của họ là gì rồi.

  Tuy nhiên, vẫn phải quy định rõ công việc của họ trong hợp đồng lao động, trong bảng mô tả công việc và nếu công ty có quy mô lớn thì ghi rỏ trong quy chế tổ chức và hoạt động của phòng kế toán.

  2. Không quy định công ty phải có thủ quỹ, kế toán bán hàng.

  Điều 54. Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng

  1. Kế toán trưởng có trách nhiệm:

  b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;

  Thực hiện chức năng này và tùy theo quy mô của công ty mà tổ chức bộ máy kế toán phù hợp , thậm chí là kiêm nhiệm (thủ quỹ có thể đồng thời là kế toán viên nhưng không phải là kế toán quỹ).Nếu không có thủ quỹ thì ai thu chi nhưng có thể kiêm nhiệm.

  3. Nếu kế toán trưởng rút tiền thì có chế tài xử lý hay không?

  Nếu kế toán trưởng rút tiền mà chiếm đoạt, gây thiệt hại:

  - Trong cơ quan nhà nước là cố ý làm trái; tham ô.

  - Trong doanh nghiệp tư nhân thì là lạm dụng tín nhiệm.

  @ trong thực tế công ty quá nhỏ thì việc kế toán trưởng - vợ giám đốc kiêm thủ kho, thủ quỹ, phó giám đốc là bình thường.

   
  Báo quản trị |