kế toán nội bộ ban quản lý dự án - đầu tư xây dựng cơ bản huyện và các tài liệu cần học khi mới đi làm

Chủ đề   RSS   
 • #486396 05/03/2018

  kế toán nội bộ ban quản lý dự án - đầu tư xây dựng cơ bản huyện và các tài liệu cần học khi mới đi làm

  Em mới đi làm kế toán nội bộ bên ban quản lý dự án - đầu tư xây dựng cơ bản huyện. em làm về mảng thu chi, thanh toán chi phí quản lý dự án theo các chế độ chính sách hiện hành của nhà nước. Mọi người cho e hỏi

  1. Các tài iệu và thông tư, văn bản hướng dấn kễ toán bên mình

  2. Các công việc chính kế toán mình cần làm ở vị trí hiện tại

  3. Cách giao dịch làm việc với bên kho bạc nhà nước

  4. tầm quan trộng của kế toán thu chi với cơ quan m đang làm

  5. Các sai sót phổ biến kế toán nội bộ hay mắc phải cần tránh và khắc phục

  6. Các công việc chính giám đốc ban quản lý yêu cầu mong muốn ở kế toán nội bộ thu chi, thanh toán chi phí quản lý dự án.

  7. Ngoại giao với doanh nghiệp và các việc cần làm

  8. Các cơ quan, bộ phận liên quan đến Ban quản lý dự án và cần giao lưu tương tác nhiều

  Em xin cảm ơn ạ

   
  1587 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận