Kế toán đơn vị hạch toán phụ thuộc và hạch toán độc lập

Chủ đề   RSS   
 • #418295 12/03/2016

  Kế toán đơn vị hạch toán phụ thuộc và hạch toán độc lập

  Xin chào luật sư!

  Theo tôi hiểu thì: 

  1- Đối với các chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc (không phải công ty con) do doanh nghiệp lập nên, việc quyết định cho đơn vị hạch toán phụ thuộc hay hạch toán độc lập là do ý chí (hoặc nhu cầu) của chủ doanh nghiệp quyết định.

  2- Việc phân biệt hạch toán phụ thuộc hay hạch toán độc lập chỉ cần nhìn vào bước kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị: đơn vị hạch toán phụ thuộc thì trụ sở cty nộp thuế, đơn vị hạch toán độc lập thì tự kê khai và nộp thuế.

  3- Trường hợp chi nhánh hạch toán phụ thuộc bị lỗ thì số lỗ đó được tổng hợp về công ty để tính thuế TNDN => số thuế TNDN công ty phải nộp giảm đi. Trong khi đó chi nhánh hạch toán độc lập nếu lỗ thì đơn vị được phép chuyển lỗ theo quy định, đồng thời công ty vẫn phải tính thuế TNDN đối với phần thu nhập phát sinh tại công ty và đơn vị hạch toán phụ thuộc. 

  4- Đơn vị hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc được phép mở hệ thống tài khoản, sổ sách, chứng từ kế toán riêng để hạch toán doanh thu, chi phí => có báo cáo tài chính riêng. Chỉ khác biệt ở khâu cuối cùng là xác định thuế TNDN như đã nêu tại Mục 3. 

  5- Về hạch toán kế toán: cả hai loại đơn vị hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc không sử dụng tài khoản 411 vì công ty không đầu tư vốn cho đơn vị hoạt động, chỉ là giao vốn, giao tài sản và uỷ quyền cho đơn vị thực hiện hoạt động kinh doanh của công ty. Do đó công ty sử dụng tài khoản 136, các đơn vị trực thuộc sử dụng tài khoản 336 để phản ánh quan hệ tài sản với nhau. 

  Xin luật sư tư vấn giúp những nội dung trên tôi hiểu đúng hay sai? 

  Cảm ơn luật sư. 

   
  4644 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận