Kê khai thuế GTGT đối với chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #335083 25/07/2014

  trancuong0207

  Sơ sinh

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:16/06/2014
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Kê khai thuế GTGT đối với chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  Kính chào luật sư

  Công ty em chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH MTV thì em kê khai thuế GTGT tháng 06/2014 như thế nào

  1 - Em khai riêng từ ngày 01/06/2014 đến tháng 11/06/2014 của phần doanh nghiệp tư nhân riêng một tờ, ngày 12/06/2014 đến ngày 30/06/2014 kê khai riêng một tờ cho phần công ty.

  2 - Em kê chung cả 2 vào phần kê khai thuế 06/2014.

  Em xin cảm ơn.

   
  3856 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #336510   01/08/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1151 lần


  Ngay thời điểm chuyển đổi thì bên bạn đã làm Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế của công ty cũ chưa?

  1. Xử lý khi chuyển đổi từ DNTN lên Công ty TNHH một thành viên cùng tên trong tháng 10/2008:

  a. Về chế độ hóa đơn chứng từ khi điều chuyển tài sản:

  Căn cứ tiết b2 điểm 5.18 mục IV phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 hướng dẫn về thuế GTGT thì:

  "Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

  Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định",

  Trường hợp khi chuyển đổi từ DNTN lên Công ty TNHH có điều chuyển tài sản thì Chi Cục Thuế thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

  b. Về trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp trước khi chuyển đổi:

  Căn cứ Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế:

  Doanh nghiệp trước khi chuyển đổi phải quyết toán thuế TNDN đến thời điểm có quyết định chuyển đổi và làm thủ tục hoàn thuế GTGT nếu có số thuế GTGT còn được khấu trừ và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực của mã số thuế.

  c. Về kế thừa quyền lợi đối với doanh nghiệp sau khi chuyển đổi:

  Căn cứ Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 24/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN, Công ty TNHH một thành viên sau khi chuyển đổi được kế thừa ưu đãi thuế TNDN đang được hưởng cho thời gian ưu đãi còn lại nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư. Không được kế thừa chuyển lỗ của DNTN.

  2. Xử lý khi bán DNTN, chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên là cá nhân chuyển nhượng toàn bộ vốn năm 2009:

  a. Về chế độ hóa đơn chứng từ:

  Căn cứ tiết b2 điểm 2.18 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn về thuế GTGT thì:

  "Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

  Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

  Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp:

  - Nhận tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất, tái định cư do bị thu hồi đất;

  - Góp phần bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp;

  - Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp;

  - Điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

  - Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm.

  - Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh",

  Trường hợp chủ DNTN bán DNTN cho một cá nhân khác, chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên chuyển nhượng toàn bộ vốn cho một cá nhân khác có điều chuyển tài sản thì phải lập hóa đơn GTGT kê khai nộp thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT.

  b. Về trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp trước khi chuyển đổi:

  Căn cứ Thông tư số 60/2006/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế:

  Doanh nghiệp trước khi chuyển đổi phải quyết toán thuế TNDN đến thời điểm có quyết định chuyển đổi và làm thủ tục hoàn thuế GTGT nếu có số thuế GTGT còn được khấu trừ và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực của mã số thuế.

  c. Về kế thừa quyền lợi đối với doanh nghiệp sau khi chuyển đổi:

  Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

  Từ ngày 01/01/2009 doanh nghiệp sau khi chuyển đổi chịu trách nhiệm trả khoản nợ tiền thuế, tiền phạt và được kế thừa ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN và kế thừa chuyển lỗ của doanh nghiệp được chuyển đổi theo quy định.

  Cục thuế TP thông báo Chi Cục Thuế biết.

  Công văn 4489/CT-TTHT về chính sách thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

   
  Báo quản trị |