DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hướng dẫn xử lý trường hợp khai sai dẫn đến tiền thuế phải nộp bị thiếu hoặc hoàn sai

Ngày 10/8/2020, Tổng cục Thuế có Công văn 3254/TCT-DNNCN hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Theo khoản 5 Điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP: Người nộp thuế (tức người lao động) tự kê khai số lượng người phụ thuộc kèm theo giấy tờ hợp pháp và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai.

Tiết a.4 khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC:

“a.4) Ủy quyền quyết toán thuế

a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

- Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

…”

Theo Điều 12 Thông tư 166/2013/TT-BTC, trường hợp người nộp thuế có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, thì xử lý như sau:

Trường hợp Công ty khai nộp thiếu tiền thuế TNCN do người lao động kê khai trùng người phụ thuộc thì Công ty không bị xử phạt, tuy nhiên người lao động sẽ bị xử phạt đối với hành vi khai sai này.

Tương tự, trường hợp người lao động có nhiều nguồn thu nhập nhưng vẫn ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế TNCN dẫn đến Công ty kê khai sai và làm phát sinh tăng số tiền hoàn thuế thì người lao động cũng sẽ bị xử phạt (không xử phạt Công ty).

Tuy nhiên, Công ty có trách nhiệm thông báo, làm việc với người lao động có hành vi khai sai để tổng hợp, kê khai nộp đủ tiền thuế bị thiếu hoặc hoàn sai.

Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 166/2013 là 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế.

  •  1346
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…