Hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ cho phụ nữ nghèo sinh con đúng chính sách dân số

Chủ đề   RSS   
 • #402982 17/10/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4219 lần


  Hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ cho phụ nữ nghèo sinh con đúng chính sách dân số

  Nhằm thực thi Nghị định 39/2015/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số, Liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang dự thảo lấy ý kiến Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

  Theo đó, Thông tư liên tịch này quy định chi tiết về hồ sơ nộp hưởng chính sách và trình tự, thủ tục giải quyết.

  1. Hồ sơ xét hưởng chính sách hỗ trợ

  - 01 bản Tờ khai của người hưởng chính sách hỗ trợ lập theo mẫu số 01a.

  - 01 bản sao của một trong những giấy tờ sau: Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh hoặc văn bản xác nhận của người làm chứng (nếu sinh ngoài cơ sở y tế) hoặc giấy cam đoan về việc sinh con là có thực (nếu không có người làm chứng).

  2. Trình tự, thủ tục giải quyết

  - Người hưởng chính sách hoặc thân nhân của người hưởng chính sách nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ nêu trên cho UBND cấp xã.

  Trường hợp người hưởng chính sách hỗ trợ đã chết thì thân nhân trực tiếp của người hưởng chính sách hỗ trợ lập Tờ khai của thân nhân người hưởng chính sách hỗ trợ (01 bản) theo mẫu số 01b.

  Thân nhân trực tiếp của người hưởng chính sách hỗ trợ bao gồm: chồng, con đẻ, con nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố đẻ, mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp của người hưởng chính sách hỗ trợ.

  Viên chức dân số xã căn cứ vào thông tin trong Sổ ghi chép ban đầu về dân số và kế hoạch hóa gia đình hoặc Kho dữ liệu điện tử thông tin về dân số và kế hoạch hóa gia đình hoặc Sổ đẻ/sổ khám thai của Trạm y tế để xác minh và trình UBND xã xác nhận theo mẫu số 01a hoặc mẫu số 01b việc sinh con của đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ.

  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ (căn cứ vào ngày ghi trên sổ công văn đến), Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định hồ sơ.

  UBND cấp xã căn cứ Sổ quản lý hộ khẩu của công an để xác định người hưởng chính sách hỗ trợ thuộc địa bàn quản lý.

  Trường hợp người được hưởng chính sách hỗ trợ tại thời điểm xét không có Sổ hộ khẩu hoặc Giấy đăng ký tạm trú theo quy định thì viên chức dân số xã căn cứ vào thông tin đã thu thập trong Sổ ghi chép ban đầu về dân số và kế hoạch hóa gia đình hoặc Kho dữ liệu điện tử thông tin về dân số và kế hoạch hóa gia đình để xác minh và trình UBND xã.

  - Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc Sổ công văn đến, UBND cấp xã xác nhận đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ quy định gửi danh sách theo mẫu 02 kèm theo hồ sơ của người hưởng chính sách hỗ trợ về UBND cấp huyện thông qua Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình hoặc cơ quan thực hiện công tác dân số cấp huyện.

  Khi tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, đối với hồ sơ không hợp lệ phải yêu cầu bổ sung ngay. Sau khi tổng hợp hồ sơ đủ điều kiện nêu trên, UBND cấp xã có văn bản thông báo cho người đứng tên Tờ khai để biết.

  - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình hoặc cơ quan thực hiện công tác dân số cấp huyện tiếp nhận danh sách và hồ sơ của người hưởng trợ cấp do Ủy ban nhân dân cấp xã lập; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đối chiếu với danh sách hộ nghèo; thẩm định hồ sơ người hưởng chính sách hỗ trợ; tổng hợp, trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ.

  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ và chuyển cho UBND xã cấp phát tiền.

  Xem chi tiết các biểu mẫu của hồ sơ xét hưởng chế độ hỗ trợ tại đây.

   
  4339 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận