Hướng dẫn cách tính dự toán cho trung tâm y tế huyện

Chủ đề   RSS   
 • #391395 09/07/2015

  Hướng dẫn cách tính dự toán cho trung tâm y tế huyện

  Tôi công tác tại Phòng Tài chính - KH huyện. Hiện tôi đang gặp một số vướng mắc trong công tác tính dự toán cho trung tâm y tế huyện như sau: Mong anh (chị) hướng dẫn giùm.

        Trung tâm y tế ở huyện tôi mới thành lập vì vậy vừa làm chức năng bệnh viện, vừa làm chức năng dự phòng. Tuy nhiên khi lập dự toán ngân sách cho đơn vị thì không tách được biên chế phục vụ dự phòng và biên chế phục vụ bệnh viện. Vì vậy gặp khó khăn trong việc thực hiện  theo thông tư 09/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 26/2/2014 quy định nội dung, nhiệm vụ chi y tế dự phòng và Nghị định 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 nghị định về cơ chế hoạt động, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám chữa bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh công lập.

      Đề nghị hướng dẫn giùm cách lập dự toán ngân sách đúng nhất.

   
  2944 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận