Họp Xử lý vi phạm kỷ luật

Chủ đề   RSS   
 • #407822 26/11/2015

  Họp Xử lý vi phạm kỷ luật

  Xin hỏi ACE và các luật sư, Giám đốc doanh nghiệp có được ủy quyền cho Phó Giám đốc tham gia họp xét kỷ luật lao động với hình thức kỷ luật là Sa thải không? ( người giao kết hợp đồng là Giám đốc Công ty).

   
  5384 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #407840   26/11/2015

  Chào bạn, với câu hỏi của bạn Luật Hải Nguyễn xin được chia sẻ như sau:

  Theo quy định tại Điều 123 BLLĐ, thành phần tham gia phiên họp xét kỉ luật lao động gồm:

  - Người lao động; cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi

  - Người sử dụng lao động;

  - BCH Công đoàn cơ sở

  - Người bào chữa cho NLĐ (nếu có)

  Theo đó, NSDLĐ là là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Như vậy, trong trường hợp được Giám đốc ủy quyền, Phó giám đốc có thể thay mặt NSDLĐ tham gia phiên họp xét kỉ luật lao động!

  Công Ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự - Hotline: 0973.509.636

  Website: www.lamchuphapluat.vn - Email: luathainguyen@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hainguyenlaw vì bài viết hữu ích
  Gangthepviettrung (12/05/2016)
 • #407843   26/11/2015

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4130)
  Số điểm: 30170
  Cảm ơn: 963
  Được cảm ơn 1980 lần


  Chào bạn.

  NGHỊ ĐỊNH Số 05/2015/NĐ-CP, ngày 12 tháng 01 năm 2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

  Điều 30. Trình tự xử lý kỷ luật lao động

  Trình tự xử lý kỷ luật lao động tại Điều 123 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

  1. Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.

  3. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp quy định tại Khoản 1 Điều này và người lập biên bản. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.

  4. Người giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 3 Nghị định này là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách.

  Luật lao động:

  Điều 3. Giải thích từ ngữ

  Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  2. Người sử dụng lao độngdoanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

  Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức...khác với người giao kết HĐLĐ là người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động.

  Như vậy việc giám đốc (người đại diện theo pháp luật) ủy quyền cho phó giám đốc đại diện cho người sử dụng lao động tham gia họp xét kỷ luật lao động với hình thức kỷ luật là Sa thải là không trái quy định.

  Tuy nhiên, việc ký quyết định kỷ luật với hình thức sa thải phải là giám đốc (người đại diện theo pháp luật) và không được ủy quyền.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hungmaiusa vì bài viết hữu ích
  Gangthepviettrung (12/05/2016)