Hợp tác liên kết SXKD giữa công ty nhà nước và công ty bên ngoài

Chủ đề   RSS   
  • #378140 08/04/2015

    Hợp tác liên kết SXKD giữa công ty nhà nước và công ty bên ngoài

    Công ty tôi là công ty vốn 100% vốn nhà nước, Công ty tôi là công ty cao su đóng trên địa bàn tỉnh gia lai. Hiện tại công ty đang tiến hành tái canh trồng mới cao su. Ở diện tích tái canh công ty liên kết với công ty bên ngoài để tiến hành trồng xen cà phê trên diện tích tái canh cao su để tăng hiệu quả sử dụng đất. Vậy công ty tôi có vi phạm pháp luật về quản lý sủ dụng đất không? Cơ sở văn bản pháp luật nào để áp dụng? xin mọi người giúp đỡ.

     
    2332 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận