Hợp đồng thuê văn phòng- Giấy uỷ quyền

Chủ đề   RSS   
 • #56324 10/07/2010

  Lynk2002

  Mầm

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:10/07/2010
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 530
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Hợp đồng thuê văn phòng- Giấy uỷ quyền

  Em đang rất cần mẫu biểu "Hợp đồng thuê văn phòng" và giấy uỷ quyền để mua hoá đơn bán lẻ cho chủ nhà. Ai có cho em xin với ạ.
  Em chân thành cảm ơn :D
  Cập nhật bởi admin ngày 14/07/2010 09:43:37 AM
   
  27276 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #56360   11/07/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50883
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3557 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bạn tham khảo Mẫu hợp đồng phía dưới nhé.
  Còn Giấy uỷ quyền thì bạn sử dụng mẫu quy định chung, trong đó nội dung uỷ quyền bạn ghi việc uỷ quyền mua hoá đơn bán lẻ rồi mang đi công chứng hoặc đến UBND phường, xã chứng thực là được thôi.
  Chào bạn!

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   ...., ngày .... tháng .... năm 20...

  HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

  Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2005
  Căn cứ Luật Nhà ở năm 2005;
  Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
  Chúng tôi gồm:
  Bên cho thuê nhà
  (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê):
  - Ông (bà):
  - Số CMND (Hộ chiếu):...............................cấp ngày ..../..../...., tại.................
  - Đại diện cho:
  - Địa chỉ nhà riêng:
  - Điện thoại:
  Bên thuê nhà  (sau đây gọi tắt là Bên thuê):
  - Ông (bà): ..............................................
  - Số CMND (Hộ chiếu):................................. cấp ngày ..../..../...., tại...............
  - Đại diện cho:
  - Địa chỉ nhà riêng:
  - Điện thoại:
  Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê nhà với các nội dung sau:
  Điều I. Đặc điểm chính của nhà
  1. Địa chỉ nhà:.........................................................................................
  2. Cấp nhà:..............................................................................................
  3. Tổng diện tích sàn nhà ......m2, trong đó diện tích chính là: ....m2, diện tích phụ là: ....m2
  4. Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà (nếu có).....................................  
  Điều II. Giá cho thuê nhà ở và phương thức thanh toán
  1. Giá cho thuê nhà ở là ...................................... đồng/tháng.
   (Bằng chữ: .....................................................................................................)
  Giá cho thuê này đã bao gồm các chi phí về quản lý, bảo trì và vận hành nhà.
  2. Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do Bên thuê thanh toán cho Bên cung cấp điện, nước, điện thoại và các cơ quan quản lý dịch vụ.
  3. Phương thức thanh toán: bằng (tiền mặt, chuyển khoản hoặc hình thức khác) ...., trả vào ngày .... hàng tháng.
  Điều III. Thời điểm giao nhận nhà ở và thời hạn cho thuê nhà
  1. Thời điểm giao nhận nhà là ngày .... tháng .... năm ....
  2. Thời hạn cho thuê nhà là…năm (...tháng), kể từ ngày...tháng...năm....đến ngày....tháng.... năm ....
  Điều IV. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê
  1. Quyền của Bên cho thuê:
  a) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra;
  b) Bảo trì nhà; cải tạo nhà khi được Bên thuê đồng ý;
  c) Nhận lại nhà trong các trường hợp chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở theo quy định của Hợp đồng này, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.
  d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà trong trường hợp Bên thuê có một trong các hành vi quy định tại khoản 1 điều 103 của Luật nhà ở.
  2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê:
  a) Giao nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà (nếu có) cho Bên thuê đúng ngày quy định tại khoản 1 Điều III của Hợp đồng này;
  b) Phổ biến cho Bên thuê quy định về quản lý sử dụng nhà;
  c) Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn phần sử dụng riêng của Bên thuê;
  Điều V. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê
  1. Quyền của Bên thuê:
  a) Nhận nhà ở và trang thiết bị (nếu có) theo đúng ngày quy định tại khoản 1 §iÒu III của hợp đồng này;
  b) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện thoả thuận với Bên cho thuê trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà;
  d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà khi Bên cho thuê có một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 103 của Luật Nhà ở;
  2. Nghĩa vụ của Bên thuê:
  a) Trả đủ tiền thuê nhà theo thỏa thuận.
  b) Sử dụng nhà đúng mục đích nh­ư thỏa thuận; giữ gìn nhà và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;
  c) Không được chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ trường hợp được Bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;
  Điều VI. Các thoả thuận khác (nếu có)...............................................................................

  Điều VII. Cam kết của các bên
  1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung Hợp đồng phụ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.2. Hợp đồng được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ  01 bản.
  Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày hai bên ký./. 

  #ece9d8;" valign="top">

  BÊN THUÊ NHÀ

  Đại diện

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  #ece9d8;" valign="top">

  BÊN CHO THUÊ NHÀ

  Đại diện

  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #56667   14/07/2010

  nguyenbuibahuy
  nguyenbuibahuy
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (469)
  Số điểm: 3185
  Cảm ơn: 72
  Được cảm ơn 67 lần         Mình xin có ý kiến như sau:
             Hợp đồng mà bạn đưa ra là hợp đồng thuê nhà (nhưng yêu cầu là hợp đồng thuê văn phòng nhằm mục đích kinh doanh) mà bạn lại căn cứ vào Luật nhà ở, và nghị định 90/2006/NĐ-CP là chưa ổn.
            Căn cứ vào điều 1 Luật nhà ở:

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Luật này quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở.

  Nhà ở theo quy định của Luật này là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.

            Do đó luật nhà ở chỉ điều chỉnh về nhà ở, không điều chỉnh về nhà cho thuê nhằm mục đích kinh doanh.

           Bạn có thể tham khảo những nội dung chủ yếu của hợp đồng thuê bất động sản tại điều 72 Luật kinh doanh bất động sản để tham khảo.
  Cập nhật bởi nguyenbuibahuy ngày 14/07/2010 09:33:18 PM

  Nguyễn Bùi Bá Huy - nguyenbuibahuy@gmail.com

  Công Ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu - www.saigon-asialaw.com

   
  Báo quản trị |  
 • #56669   14/07/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50883
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3557 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Trời, Bá Huy!
  Ngay dòng đầu tiên, tôi đã viết là "Bạn tham khảo mẫu hợp đồng phía dưới nhé" cơ mà. Vì hiện nay không có mẫu riêng cho hợp đồng thuê văn phòng nên phải tham khảo mẫu đó thôi.
  Với lại, Điều 500 BLDS quy định thế này cơ mà:  
  Điều 500. Thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác
  Trong trường hợp pháp luật không có quy định khác thì quy định tại các điều từ Điều 492 đến Điều 499 của Bộ luật này cũng được áp dụng đối với việc thuê nhà sử dụng vào mục đích khác không phải là thuê nhà ở.

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #56672   14/07/2010

  nguyenbuibahuy
  nguyenbuibahuy
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (469)
  Số điểm: 3185
  Cảm ơn: 72
  Được cảm ơn 67 lần


  ah....mình lưu ý về phần căn cứ của hợp đồng thôi.
          Theo mình, Luật Nhà ở không phải là căn cứ để áp dụng cho loại hợp đồng này.

  Nguyễn Bùi Bá Huy - nguyenbuibahuy@gmail.com

  Công Ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu - www.saigon-asialaw.com

   
  Báo quản trị |