Hợp đồng mượn nhà

Chủ đề   RSS   
 • #70386 25/11/2010

  hoangha6872

  Male
  Sơ sinh

  Yên Bái, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2010
  Tổng số bài viết (56)
  Số điểm: 430
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 22 lần


  Hợp đồng mượn nhà

  Xin hỏi Luật sư có hình thức Hợp đồng mượn nhà ở không? Nếu chỉ cho mượn nhà (anh chị em ruột cho nhau mượn nhà để làm văn phòng giao dịch) mà không cho thuê thì làm văn bản thế nào?
   
  15720 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #70400   25/11/2010

  ls_tuananh
  ls_tuananh
  Top 500
  Male
  Chồi

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:24/09/2010
  Tổng số bài viết (104)
  Số điểm: 1425
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 31 lần


  Chào bạn !

  Tôi gửi mẫu hợp đồng mượn nhà để bạn tham khảo nhé:

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập -  Tự do - Hạnh Phúc

  -----o0o-----

  HỢP ĐỒNG MƯỢN NHÀ

   

  • Căn cứ Bộ Luật dân sự của nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005
  • Căn cứ sự thoả thuận của hai bên.

  Hôm nay, ngày ......../......./.......... tại ................................................................................

  ...........................................................................................................................................

  Chúng tôi gồm có:

  1. BÊN CHO MƯỢN NHÀ:  ......................................................................

  • Sinh ngày: .................................
  • Địa chỉ: .........................................................................................................................
  • CMND số: ..............................do Công an..................................cấp ngày ................

  (Sau đây gọi tắt là Bên A)

  2. BÊN MƯỢN NHÀ:  ......................................................................

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .................................do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày........./......./............
  • Điện thoại:  ....................................................      ..............................................................
  • Đại diện bởi: .................................................................................................................
  • Chức vụ: .......................................................................................................................

  (Sau đây gọi tắt là Bên B)

  Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng mượn nhà như sau:

  ĐIỀU 1: PHẦN DIỆN TÍCH MƯỢN

  Sau khi đã thoả thuận, Bên A đồng ý cho Bên B mượn căn nhà theo địa chỉ sau đây để đặt trụ sở của bên B :

  • Địa chỉ: ........................................................................................................................
  • Diện tích: ...................

  ĐIỀU 2: THỜI HẠN MƯỢN

  Thời hạn mượn nhà là ...........năm kể từ ngày ........../......./.........

  ĐIỀU 3: BÀN GIAO VÀ SỬ DỤNG CÁC TRANG THIẾT BỊ

  Mọi trang thiết bị trong nhà, bên B sẽ được mượn trong thời gian mượn với điều kiện không được làm mất mát, hư hỏng, mất tính năng sử dụng của trang thiết bị trong nhà. Nếu bên B gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên A.

  ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

  • Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mượn nhà khi bên B:

  -      Sử dụng nhà không đúng mục đích mượn ;

  -      Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang mượn  mà không có sự đồng ý của bên A;

  • Được lấy lại nhà cho mượn khi hết hạn hợp đồng hoặc theo sự thoả thuận của hai bên;
  • Giao nhà đúng thời hạn cho Bên B như quy định của Điều 3;
  • Nhận lại nhà khi hết thời hạn mượn hoặc theo sự thoả thuận của hai bên.

  ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B:

  • Được ưu tiên ký hợp đồng mượn tiếp, nếu đã hết thời hạn mượn  mà nhà vẫn dùng để cho mượn ;
  • Thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự và các quy định khác của nhà nước;
  • Không cho bất kỳ một bên thứ ba nào thuê, mượn hoặc sử dụng lại ngôi nhà nói trên nếu không được Bên A đồng ý.
  • Trả nhà cho bên A đúng theo thời hạn quy định.
  • Nhận nhà và sử dụng đúng mục đích, đúng thời hạn mượn.
  • Không được làm thay đổi kết cấu xây dựng của căn nhà.
  • Thanh toán các khoản tiền điện, nước và các khoản chi phí khác liên quan đến việc sử dụng nhà từ thời điểm nhận nhà.
  • Giao nhà đúng thời hạn cho Bên B như quy định của Điều 3.

  ĐIỀU 6: SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

  • Hợp đồng này có thể được sửa đổi, bổ sung theo sự thoả thuận của hai bên bằng văn bản.
  • Hợp đồng chấm dứt khi hết hạn hợp đồng hoặc theo thoả thuận của các bên.

  ĐIỀU 7: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  • Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết, được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.
  • Mọi vấn đề phát sịnh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được hai bên tích cực giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải trên tinh thần hợp tác, cùng có lợi.
  #ebe9ed;">

  BÊN CHO MƯỢN NHÀ

  #ebe9ed;">

  BÊN MƯỢN NHÀ

  #ebe9ed;">

  .........................................

  #ebe9ed;">

  .........................................

   

  Luật sư Lê Tuấn Anh

  Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Anh - Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An

  Đ/c: Số 73, Đinh Công Tráng, Tp Vinh, Nghệ An

  ĐT: 0943184284.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ls_tuananh vì bài viết hữu ích
  thuy_law (20/12/2012)
 • #71084   30/11/2010

  hoangha6872
  hoangha6872

  Male
  Sơ sinh

  Yên Bái, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2010
  Tổng số bài viết (56)
  Số điểm: 430
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 22 lần


  Xin cảm ơn bạn đã giúp đỡ.
   
  Báo quản trị |  
 • #71092   30/11/2010

  ls_tuananh
  ls_tuananh
  Top 500
  Male
  Chồi

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:24/09/2010
  Tổng số bài viết (104)
  Số điểm: 1425
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 31 lần


  Không có gì. Chúc bạn thành công !

  Luật sư Lê Tuấn Anh

  Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Anh - Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An

  Đ/c: Số 73, Đinh Công Tráng, Tp Vinh, Nghệ An

  ĐT: 0943184284.

   
  Báo quản trị |  
 • #248069   12/03/2013

  Em cảm ơn!

   

   
  Báo quản trị |