Hợp đồng mở tài khoản thanh toán cá nhân sẽ không còn bắt buộc theo mẫu

Chủ đề   RSS   
 • #468714 25/09/2017

  phamquan2017
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2017
  Tổng số bài viết (261)
  Số điểm: 2308
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 47 lần


  Hợp đồng mở tài khoản thanh toán cá nhân sẽ không còn bắt buộc theo mẫu

  Đây là nội dung được quy định tại Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục hang hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điền kiện giao dịch chung.

  Theo đó: Dự thảo “Loại bỏ một số hang hóa, dịch vụ trong Danh mục hang hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo ,mẫu, điều kiện giao dịch chung ban hành kèm theo Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg.

  Tại số thứ tự 10: Bỏ “Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng)”.

  Ngoài ra Dự thảo còn quy định về Điều khoản chuyển tiếp: “Đối với các hồ sơ đăng ký hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung được nộp trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp tục trả kết quả xử lý trong thời hạn 20 ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ”.

  Xem đầy đủ nội dung bản Dự thảo tại file đính kèm.

  >>> Xem thêm: 12 loại hợp đồng bắt buộc theo mẫu

   
  2009 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #468797   26/09/2017

  Vấn đề này hình như bạn hiểu hơi nhầm. Các nhóm này không bắt buộc phải theo mẫu, tuy nhiên, nếu có ban hành mẫu để áp dụng chung cho khách hàng thì phải đăng ký để quản lý.

  Do đó, khẳng định các nhóm này phải thực hiện theo mẫu là không chính xác.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |