Hợp Đồng Lao Động & Đào Tạo có hợp pháp

Chủ đề   RSS   
 • #301615 10/12/2013

  nhoangchuong

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2013
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hợp Đồng Lao Động & Đào Tạo có hợp pháp

  Chào các bạn,

  Mình đang làm việc và vướng vào một cái hợp đồng Lao động và đào tạo ràng buộc tới 12 năm, bây giờ mình đã nghỉ làm từ tháng 8 cũng báo trước đúng 45 ngày nhưng phía công ty vẫn cho rằng mình vi phạm hợp đồng. Như vậy ai đúng ai sai?

  Đây là các điều khoản cơ bản của hợp đồng:

  Nội dung trong HĐLĐ: Chế độ đào tạo (11):       Tham chiếu Phụ lục 1 (Quy chế Đào tạo Học viên ROV). Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng Lao động và Đào tạo.

  Nội dung chính trong Phụ lục

  Điều 1: Mục đích – Thời gian – Địa điểm – Nội dung đào tạo:

  1. Mục đích :

  Để phục vụ nhu cầu hoạt động của bên A, bên A sẽ đào tạo và huấn luyện chuyên môn cho bên B, sau thời gian đào tạo bên B sẽ được tuyển dụng làm việc cho bên A với thời gian tối thiểu là năm (05) năm.

  1. Thời gian – Địa điểm – Nội dung đào tạo- Hình thức đào tạo:

  - Anh NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG tiếp tục tham gia khóa học từ ngày 01/07/2008                 

  - Thời gian đào tạo: tối thiểu là năm (05) năm và tuân theo thông lệ về giờ giấc của ngành ROV thế giới.

  - Địa điểm: Tại Thành Phố Vũng Tàu, Việt Nam và các vùng biển quốc tế tùy theo chương trình đào tạo thực tập với chuyên gia của trong/ngoài nước theo các dự án mà Công ty sẽ triển khai với khách hàng.

  - Nội dung đào tạo: Bảo hành, sửa chửa, lắp ráp, vận hành ROV theo tiêu chuẩn Quốc Tế IMCA (Anh) hoặc tương đương của Mỹ.

  - Hình thức đào tạo: đào tạo lý thuyết tại văn phòng, phân xưởng của Công ty và thực hành lắp ráp tại phân xưởng hay công trường biển tùy theo nhu cầu của các Công ty Dầu Khí.

  Các chi phí trên sẽ được Công ty tài trợ cho các học viên bằng nguồn tài chính mà Công ty ký kết các hợp đồng dịch vụ với các Công ty dầu khí quốc tế. Hoặc khách hàng của Công ty đồng ý cho học viên thực tập tại công trường biển, nơi mà Công ty sẽ thực hiện các hợp đồng dịch vụ cho khách hàng, kết hợp với việc thực hành tại phân xưởng lắp ráp ROV hay tại hồ thử nghiệm ROV.

   

  Điều 2: Nghĩa vụ và quyền lợi của bên A:

   

  1. Nghĩa vụ của bên A:

  - Tiền tài trợ hay thu nhập của Người lao động được thể hiện trong hợp đồng lao động và đào tạo sẽ được điều  chỉnh tăng căn cứ trên trình độ và các chứng chỉ mà Học viên đã đạt được

  - Chính sách tiền thưởng, Phụ cấp đi biển được áp dụng theo “Chính sách chi trả” của công ty. Chính sách này có thể được thay đổi tủy theo tình hình hoạt động của Công ty và chỉ có SSC là phía có quyền quyết định về chính sách này

  - Cung cấp các chi phí vé máy bay, ăn ở, học tập của bên B trong suốt thời gian đào tạo tại nước ngoài (nếu có) và ngoài biển.

  - Cam kết sẽ ký hợp đồng lao động với thời hạn tối thiểu là năm (05) năm với các học viên đã tốt nghiệp khóa đào tạo (có bằng IMCA Supervisor) của Công ty với các điều khoản cụ thể của hợp đồng lao động sẽ tuân theo Luật Lao Động và thông lệ của ngành ROV thế giới tại thời điểm ký hợp đồng.

  - Trong truờng hợp bên B chưa có bằng Suppervior sau năm (05) năm đào tạo, thì hợp đồng đào tạo này vẫn có giá trị tối đa là hai (02) năm nữa để nhằm hỗ trợ bên B tốt nghiệp khoá học. Sau khi tốt nghiệp và có bằng Supervisor bên A vẫn bảo đảm nhận bên B làm việc với cùng các điều khoản khác.

  - Cam kết mức lương tối thiểu của Người Lao Động là 24.000 USD/năm cộng với phụ cấp đi biển kể từ khi Anh NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG được tốt nghiệp bằng Giám sát điều khiển ROV “IMCA Supervisor Certificate”.

  1. Quyền của bên A:

  Bên A có quyền :

  2.1 - Yêu cầu bên B phải làm việc cho bên A trong thời hạn tối thiểu năm (05) năm kể từ ngày bên B hoàn tất khóa đào tạo.

  2.2 - Trong suốt thời gian đào tạo và thời gian làm việc tối thiểu (thời gian làm việc tối thiểu là năm (05) năm). Bên A có quyền giữ bản chính tất cả các chứng chỉ hay văn bằng của bên B đạt được, bản chính sẽ được trao cho bên B sau khi hoàn thành tốt công việc trong suốt thời gian làm việc tối thiểu.

  2.3 - Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đào tạo bất cứ lúc nào trong trường hợp bên B:

             2.3.1 - Mất khả năng Lao động hoặc bị mất quyền công dân.

             2.3.2 - Không có khả năng tốt nghiệp khóa học. Dựa trên đánh giá của chuyên gia huấn luyện

             2.3.3 - Phá hoại trang thiết bị, dữ liệu, cố ý không tốt nghiệp khoá học, gian dối tài chính, hoặc cố ý không hoàn thành công tác, gây nhiều lỗi nguy hiểm cho tài sản và con người trong quá trình học.

  2.3.4 - Thiếu thái độ nghiêm túc với khách hàng nơi mình thực tập cũng như bị khách hàng phản ảnh.

             2.3.5 – Vi phạm nội quy của Công ty và nội qui học tập.

  2.4 - Trường hợp bên B đơn phương nghỉ học, nghỉ việc trước thời hạn nêu trên “Trong năm (05) năm đào tạo và năm (05) năm làm việc tối thiểu” hoặc vi phạm các điều khoản trên (2.3.3 – 2.3.4- 2.3.5 điều 2), bên A có quyền chấm dứt hợp đồng với bên B trước thời hạn, theo đó mọi quyền lợi đang được tích lũy tại công ty sẽ không được chi trả và bên A có quyền yêu cầu bên B phải bồi hoàn chi phí đào tạo và thiệt hại kinh tế, với các mức tương ứng như sau:

  - Trong năm đầu: Bên B phải bồi hoàn chi phí đào tạo và thiệt hại kinh tế cho bên A là 20.000 USD (hai muơi ngàn đô la Mỹ).

  - Mỗi năm tiếp theo sẽ tăng thêm 20.000 USD (hai muơi ngàn đô la Mỹ).

  - Từ năm thứ năm trở đi, mức bồi hoàn sẽ là 100.000 USD (một trăm ngàn đô la Mỹ).

  • Số tiền bồi hoàn kể trên chỉ là phần nhỏ của chi phí đào tạo. Bên B có trách nhiệm bồi hoàn chi phí cho các trang thiết bị mà bên B đánh mất hoặc làm hư hỏng.
  • Nếu bên B không bồi hoàn theo đúng cam kết trên, bên A có quyền khởi kiện tòa án dân sự tại Tp Vũng Tàu hoặc tại cơ quan chấp pháp và bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
  • Thời hạn làm căn cứ để tính việc bồi hoàn thiệt hại cho bên A được căn cứ kể từ ngày Người lao động tham gia khóa học.

  2.5 - Bên A chỉ miễn trách nhiệm bồi hoàn chi phí đào tạo và thiệt hại kinh tế cho bên B khi và chỉ khi bên B rơi vào trường hợp như 2.3.1 và 2.3.2 Điều 2.

  Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của bên B

  1. Quyền của bên B:

  1.1 - Được đào tạo miễn phí trong suốt khóa học.

  1.2 - Sau thời gian đào tạo sẽ được nhận làm việc cho bên A với thời hạn tối thiểu năm (05) năm và được hưởng lương và quyền lợi theo hợp đồng lao động đã ký.

  1.3 - Nếu bên B hoàn thành tốt quá trình đào tạo và trong thời gian làm việc tối thiểu mà không có sai phạm gì, bên B sẽ được bên A thưởng theo hình thức và cách thức như sau:

  1.3.1 - Hình thức: Thưởng điểm.

  1.3.2 - Cách thức:

  - Theo Qui Chế Thưởng của Công ty. Qui chế này qui định rõ việc thưởng điểm trên tinh thần trách nhiệm, tinh thần học hỏi, các chứng chỉ đạt được cũng như thời gian đi biển của bên B.

  - Số điểm này được tích lũy trong suốt 5 năm đào tạo và 5 năm làm việc tối thiểu. Sau thời gian đó, tổng số điểm thưởng của bên B là bao nhiêu, bên B có thể qui đổi thành tiền mặt, theo tỷ lệ tương ứng của Qui chế thưởng. Số tiền này bên B có quyền tham gia góp vốn với Công ty để trở thành thành viên trong Công ty. Tỷ lệ và quyền lợi của bên B được tính trên giá trị thị trường cổ phần góp vốn của Công ty tại thời điểm góp vốn.

  - Giá trị điểm thưởng chỉ có giá trị khi bên B đã hoàn thành giai đoạn làm việc tối thiểu và tiếp tục làm việc với bên B “sau mười (10) năm kể từ ngày ký hợp đồng đào tạo mà không vi phạm nội quy Công ty”. 

  1.4 - Được hưởng phụ cấp đi biển cho học viên đạt chứng chỉ Pilot trở lên và khoản phụ cấp này gia tăng theo khả năng và các chứng chỉ học tập do chuyên gia đào tạo đề nghị.

  1.5 - Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên A không thực hiện đúng các cam kết theo khoản 1 điều 2 của quy chế đào tạo này.

  1. Nghĩa vụ của bên B :
  • Với trình độ chuyên môn hiện có, Bên B chịu trách nhiệm thực hiện công tác lập bản vẽ,bảo trì và sửa chữa các thiết bị vận hành ROV, thiết bị, dụng cụ cơ khí phục vụ cho các hoạt động dịch vụ và đào tạo của công ty.
  • Chuyên cần học tập, chấp hành nghiêm chỉnh các điều đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động & đào tạo.
  • Chuyên cần học tập, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nước sở tại và nội quy của nơi đào tạo, trở về Việt Nam đúng hạn kỳ. (Nếu có đi học tập tại nước ngoài)
  • Đọc, hiểu rõ và chấp hành nghiêm chỉnh Nội Quy Lao Động của Công ty
  • Bảo đảm học tập và làm việc với lương tâm, tận tụy, có thái độ nghiêm túc với các đối tác mà mình đến thực tập, bảo đảm chất lượng phục vụ giữ uy tín cho Công ty.
  • Sau khi chấm dứt khoá học, bảo đảm làm việc cho bên A với thời gian tối thiểu là  năm (05) năm.

  Mình nghĩ bên công ty đã vi phạm vì thực chất trong  suốt 7 năm, mình làm việc liên tục, sau 1 năm minh đã đem lợi nhuận về cho công ty, (công ty cho thuê người), tới 7 năm mình vẫn chưa có bằng như công ty đã hứa.

  Rất mong mọi người hướng dẫn.

   
  4332 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #302372   14/12/2013

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2766)
  Số điểm: 31951
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1115 lần


  Về nguyên tắc thì khi hết thời gian làm việc trong hợp đồng thì xem như hợp đồng đó hết hiệu lực ,những điều thỏa thuận trong hợp đồng này cũng đương nhiên chấm dứt.

  Như ở đây bạn ký cam kết sẽ làm việc trong 5 năm sau khi đào tạo xong, tuy nhiên hợp đồng ở đây chỉ có 3 năm, thì thường quan điểm ở đây xem như bạn hết nghĩa vụ., và không phải thực hiện đúng cam kết 5 năm đó nữa.

  Tuy nhiên vẫn có nhiều quan điểm cho rằng dù hợp đồng lao động hết hạn như bạn vẫn phải thực hiện đúng quy định đã cam kết 5 năm.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #302632   16/12/2013

  nhoangchuong
  nhoangchuong

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2013
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thưa anh,

  Cám ơn anh đã trả lời. Thật ra tôi làm công ty từ năm 2007, chỉ ký một cái HĐ Đào Tạo khác và đến năm 2009 họ sợ pháp luật sờ gáy vì khi tôi vào công ty làm tôi phải lao động và không được học gi hết nên mới ký HĐ như trên.

  Nay tôi làm đơn xin nghỉ vào tháng 08/2013 khi công ty chưa hoàn thành quá trình đào tạo thì công ty đã kiện tôi ra tòa dù tôi nghỉ đúng pháp luật Việt Nam.

  Hiện nay ko biết xử lý thế nào...rất nan giải..

   
  Báo quản trị |