DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Hợp đồng lao động

Ở cơ quan Tôi (Hội Cựu chiến binh huyện) Thủ trưởng có ký đồng lao động với một Sỹ quan quân đội  có quyết định nghỉ công tác để chờ giải quyết chế độ hưu trí từ 14/5/2012 (Sỹ quan này nhận Lương hưu từ 01/5/2013).

Cơ quan lấy ngân sách nhà nước chi trả cho Sỹ quan kia theo mức lương 2,34 (Bậc 1 chuyên viên).

Sau đó Sỹ quan này được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp huyện và hưởng lương theo khoản 1, mục IV Hướng dẫn số 05/HD-BTCTW , ngày 01/7/2011của Ban Tổ chức Trung ương. 

"Cán bộ giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) chuyên trách Hội Cựu chiến binh Việt Nam các cấp (từ Trung ương đến cấp huyện) hằng tháng được hưởng 100% của “mức lương chuẩn” (Bảng 7 ban hành kèm theo Quyết định số 128-QĐ/TW, ngày 14-12-2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể) cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo bằng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp".

Khi Tôi thắc mắc phản ảnh với cấp có thẩm quyền thì họ cho là việc lấy lương hợp đồng và lương theo bảng 7 từ ngân sách là vẫn đúng. Đồng thời họ còn quy Tôi là tố cáo bịa đặt

Tôi xin nhờ Luật sư tư vấn giúp.

Xin trân thành cảm ơn !

  •  4169
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…