Hợp đồng 68 có được xét chuyển viên chức hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #494979 25/06/2018

  Hợp đồng 68 có được xét chuyển viên chức hay không?

  Cho em hỏi một chút:
   
  Em được tuyển vào cơ quan lúc đang có chứng chỉ sơ cấp điện nước và được ký hợp đồng 68 làm nhân viên phục vụ. Bây giờ em đã có bằng trung cấp điện nước thì được hưởng lương như thế nào? Có được chuyển sang thành nhân viên kỹ thuật hay không?
   
  1297 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận