hợp đồng

Chủ đề   RSS   
 • #301491 09/12/2013

  hợp đồng

  khi đối tượng cảu hợp đồng là vật đặc định thì nếu vật đó k còn thì hợp đồng đó sẽ chấm dứt, đúng hay sai, luật sư tư vấn giúp e với.

   
  2600 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #301662   10/12/2013

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1150 lần


  Bạn đi học thì chịu khó đọc luật dùm thầy cô đi nhé, có trong luật rõ ràng rồi còn đi hỏi nữa là sao?

  Điều 374. Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự

  Nghĩa vụ dân sự chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

  1. Nghĩa vụ được hoàn thành;

  2. Theo thoả thuận của các bên;

  3. Bên có quyền miễn việc thực hiện nghĩa vụ;

  4. Nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ dân sự khác;

  5. Nghĩa vụ được bù trừ;

  6. Bên có quyền và bên có nghĩa vụ hoà nhập làm một;

  7. Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự đã hết;

  8. Bên có nghĩa vụ là cá nhân chết hoặc là pháp nhân, chủ thể khác chấm dứt mà nghĩa vụ phải do chính cá nhân, pháp nhân, chủ thể đó thực hiện;

  9. Bên có quyền là cá nhân chết mà quyền yêu cầu không thuộc di sản thừa kế hoặc là pháp nhân, chủ thể khác chấm dứt mà quyền yêu cầu không được chuyển giao cho pháp nhân, chủ thể khác;

  10. Vật đặc định là đối tượng của nghĩa vụ dân sự không còn và được thay thế bằng nghĩa vụ khác;

  11. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #301673   10/12/2013

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4130)
  Số điểm: 30170
  Cảm ơn: 963
  Được cảm ơn 1980 lần


  Chào bạn .

  Điều 374. Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự

  Nghĩa vụ dân sự chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

  10. Vật đặc định là đối tượng của nghĩa vụ dân sự không cònđược thay thế bằng nghĩa vụ khác;

  Như vậy theo tôi nghĩ thì Vật đặc định không còn thì hợp đồng không tự nhiên chấm dứt, HĐ chỉ chấm dứt nếu được thay thế bằng nghĩa vụ khác.                                             

   

  Cập nhật bởi longquochan ngày 10/12/2013 06:26:06 CH
   
  Báo quản trị |