hôn nhân gia đinh

Chủ đề   RSS   
 • #407077 18/11/2015

  luathocvinh

  Mầm

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2013
  Tổng số bài viết (37)
  Số điểm: 605
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 2 lần


  hôn nhân gia đinh

  anh chị cho ẻm hỏi trong trường hợp 1 người nhận nuôi con nuôi và đã đc ubnd cấp có thầy quyền cấp giấy chứng nhận nuôi con nuôi.bây giờ cha mẹ nuôi muốn ghi tên mình vào giấy khai sanh cho con nuôi (cha mẹ đẻ đã đồng ý bằng văn bản),trước đó đứa con đã được đăng ký khai sinh rồi .vậy trong trường hợp này thì trình tự thử tục,cơ quan có thẩm quyền ghi tên cha mẹ nuôi vào giấy khai sinh như thế nào ạ.cho em hỏi đây có phải là trường hợp đăng ký lại việc khai sinh k ạ em xin cảm ơn

   
  3675 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #407099   18/11/2015

  phamanh1993
  phamanh1993

  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/09/2015
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 1140
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 29 lần


  không phải là đăng kí lại giấy khai sinh đâu nha. mà chỉ là sửa đổi bổ sung giấy khai sinh thôi. ở đây không thể thay đổi tên cha mẹ đẻ mà chỉ có thể bổ sung tên cha mẹ nuôi vào thôi.

  cơ sở pháp lý:

  Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định: Không giải quyết yêu cầu thay đổi phần khai về cha, mẹ đẻ sang khai về cha, mẹ nuôi trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP trong những trường hợp sau:

  - Thay đổi phần khai về một bên cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang khai về cha nuôi hoặc mẹ nuôi mà giữ nguyên phần khai về mẹ đẻ hoặc cha đẻ còn lại;

  - Thay đổi phần khai về cha, mẹ đẻ sang khai về cha, mẹ nuôi trong trường hợp một bên hoặc cả hai bên cha, mẹ đẻ đã chết.

   
  khoản 2 Điều 28 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch, cụ thể là:

  “2. Trong trường hợp giữa cha, mẹ đẻ và cha, mẹ nuôi có sự thỏa thuận về việc thay đổi phần khai về cha, mẹ từ cha, mẹ đẻ sang cha, mẹ nuôi trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho con nuôi đăng ký khai sinh lại theo những nội dung thay đổi đó. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ “cha, mẹ nuôi”. Việc đăng ký khai sinh lại phải được ghi rõ trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh trước đây. Bản chính và bản sao Giấy khai sinh của con nuôi được cấp theo nội dung mới. Giấy khai sinh cũ phải thu hồi.

  Việc thay đổi phần kê khai về cha, mẹ nói tại khoản 2 Điều này phải được sự đồng ý của con nuôi, nếu con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên”.

   

   

  tất cả chỉ là hình thức, việc chúng ta cần làm chỉ là diễn cho tốt thôi !!!

   
  Báo quản trị |  
 • #407433   22/11/2015

  luathocvinh
  luathocvinh

  Mầm

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2013
  Tổng số bài viết (37)
  Số điểm: 605
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 2 lần


  cho em hỏi hiện nay phần con nuôi trong nghị định 158/2005/nđ-cp đã đc thay thế bỏi nghị định 19/2011/nđ-cp vầ luật nuôi con nuôi 2011.măt khác trong nghị đinh 158 không quy đinh trường hợp cải chính hộ tịch về họ tên cha mẹ nuôi trong nghị đinh 19 và luật nuôi con nuôi cũng vậy .a chị có thể chỉ rõ cơ sở pháp lý vấn đề này cụ thể ra sao ạ

   
  Báo quản trị |  
 • #407436   22/11/2015

  luathocvinh
  luathocvinh

  Mầm

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2013
  Tổng số bài viết (37)
  Số điểm: 605
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 2 lần


  mặt khác theo nghị đinh 19/2011/nd-cp thì3.

  Trường hợp có sự thỏa thuận giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi, sự đồng ý của con nuôi từ 9 tuổi trở lên về việc thay đổi phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi; thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh cho trẻ em đăng ký khai sinh lại cho con nuôi và thu hồi Giấy khai sinh cũ; tại cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ là cha mẹ nuôi.ậy vaỵ cho em hỏi thủ tục đăng ký khai sinh cho con nuôi như nghị định trên thủ tục ra sao và cơ sở pháp lý cụ thể ạ

   

   
  Báo quản trị |