hỏi về việc xác định người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Chủ đề   RSS   
 • #374064 13/03/2015

  Nadech82

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/03/2015
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  hỏi về việc xác định người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

  Luật sư cho em hỏi sếp em thuộc trường hợp di chuyển nội bộ từ công ty mẹ nước ngoài sang công ty con tại Việt Nam thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết WTO được quy định trong thông tư 41/2014/TT-BCT nên được miễn cấp giấy phép lao động, vậy sếp em có phải làm thủ tục gì với sở lao động không? và nếu không phải làm giấy phép lao động thì sếp em có phải làm thẻ tạm trú không?     Xin cảm ơn luật sư!

   
  14825 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #374413   16/03/2015

  luatsuchanh
  luatsuchanh
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/03/2011
  Tổng số bài viết (3106)
  Số điểm: 22429
  Cảm ơn: 296
  Được cảm ơn 1475 lần


  Chào bạn!

  Theo khoản Điều 5 Thông tư 41/2014/TT-BCT. "Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO thực hiện các thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại Điều 11 Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH."

  Điều 11 Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH "Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

  Việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện như sau:

  1. Người sử dụng lao động gửi trực tiếp văn bản tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

  2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận người lao động nước ngoài thuộc hoặc không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư này."

  Mẫu số 10: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

   

  TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

   

   
   
   

   


  Số:........./............

  V/v đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   
   
   

   


  ......., ngày.....tháng.....năm.....

   

   

        Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và xã hội…………..……………………………………

   

   

           Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị quý Sở xác nhận những người lao động nước ngoài sau đây không thuộc diện cấp giấy phép lao động (có danh sách và giấy tờ liên quan kèm theo).

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu đơn vị

  ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

  (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Giám đốc Công ty Luật TNHH DC Counsel (Luật Đức Chánh)

  - Trực thuộc đoàn Đoàn Luật sư Tp.Hồ Chí Minh

  Văn phòng: 194C Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: (08) 66 540 777 - Email: luatsuchanh@gmail.com - luatsu@luatducchanh.vn

  Yahoo: luatsuchanh - Gtalk: luatsuchanh - Skype: luatsuchanh

  Website: https://dccounsel.vn

  Link tham khảo: http://bit.ly/CtyNuocNgoai - http://bit.ly/KetHonNNgoai - http://bit.ly/PhaplyKhoiNghiep - http://bit.ly/TlapTNHH -

   
  Báo quản trị |  
 • #375056   19/03/2015

  huongluat2012
  huongluat2012

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/03/2012
  Tổng số bài viết (52)
  Số điểm: 353
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 50 lần


  Chào bạn!

  Bạn phải làm thủ tục xin xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại điều 8 nghị định 102/2013/NĐ-CP, điều 11 thông tư 03/2014 /TT-BLĐTBXH.

  Hồ sơ để làm thủ tục xin xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động bao gồm:

  1. Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động,  danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài đề xuất không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo mẫu số 10 ban hành kèm theo thông tư 03/2014 /TT-BLĐTBXH.
  2. Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

  -  Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam nêu rõ thời hạn làm việc của người lao động như: quyết định bổ nhiệm, quyết định điều chuyển nội bộ …

  -  Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 1 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 102/2013/NĐ-CP

  -  Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH như: hợp đồng lao động, giấy chứng nhận nộp thuế  hoặc bảo hiểm của người lao động nước ngoài …

  -  Văn bản chứng minh hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động trong phạm vi mười một ngành dịch vụ quy định tại Phụ lục I Thông tư này là một trong các giấy tờ sau: Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam (một (01) bản sao chứng thực).

  3.  Ngoài ra, công ty có thể phải làm văn bản gửi Bộ Công Thương xin xác nhận hoạt động của hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam của doanh nghiệp nước ngoài thuộc hoặc không thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ  trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO.

  Sếp bạn không phải làm giấy phép lao động nhưng vẫn phải xin xác nhận cư trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thông qua thủ tục xin cấp thẻ tạm trú, thị thực … Bạn nộp văn bản xin xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động kèm theo bộ hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú, thị thực …

  Thân ái!

  Ms. Hương - 0973.931.164

  Huongluat2012@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huongluat2012 vì bài viết hữu ích
  Nadech82 (20/03/2015)
 • #375287   20/03/2015

  Nadech82
  Nadech82

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/03/2015
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin cảm ơn luật sư!

  Luật sư cho e hỏi sếp e xin vị trí quản lý thì văn bản xác nhận tại vị trí nhà quản lý bao gồm những giấy tờ gì?

   
  Báo quản trị |  
 • #379960   20/04/2015

  huongluat2012
  huongluat2012

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/03/2012
  Tổng số bài viết (52)
  Số điểm: 353
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 50 lần


  Chào bạn!

  Bạn nghiên cứu điểm a khoản 3 điều 5 - Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH có quy định văn bản xác nhận là nhà quản lý thì phải có một trong các giấy tờ sau:

  - Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành gồm: giấy phép lao động hoặc hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm có xác định người lao động nước ngoài đó đã làm việc ở vị trí quản lý, giám đốc điều hành;

  - Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà người lao động nước ngoài đó đã từng làm việc xác nhận.

  Thân ái!

  Ms. Hương - 0973.931.164

  Huongluat2012@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huongluat2012 vì bài viết hữu ích
  Nadech82 (21/05/2015)
 • #560662   19/10/2020

  luật sư cho em hỏi: bên em có chuyên gia là người nước ngoài di chuyển nội bộ (được cử từ công ty mẹ ở nước ngoài sang VN làm việc). Mặt khác người nước ngoài này cũng đã kết hôn với người việt nam (có giấy đăng ký kết hôn). Vậy đối với trường hợp này, Công ty em có thể xin cấp giấy chứng nhận cho trường hợp người nước ngoài làm việc tại VN không thuộc diện cấp giấy phép lao động không? Thủ tục cụ thể như thế nào?

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nipponseiki vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/10/2020)
 • #560777   21/10/2020

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1512)
  Số điểm: 8572
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 1053 lần
  Lawyer

  Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.

  Như vậy, người lao động nước ngoài nêu trên phải được tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng, đang làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài nhưng được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam là di chuyển nội bộ doanh nghiệp.

  Căn cứ xác định người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP bao gồm: Doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam; Hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ quy định tại Phụ lục II Thông tư này; Người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

  Giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP bao gồm: Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người lao động sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam có nêu vị trí công việc, chức danh công việc và thời gian làm việc; Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài là chuyên gia thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH); Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH; Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH; Văn bản chứng minh hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động trong phạm vi mười một ngành dịch vụ quy định tại các Phụ lục của Thông tư này là một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện; Giấy phép thành lập Chi nhánh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

  Việc xác nhận người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao động thực hiện theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP và Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.

  Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 4 Nghị định 11/2016/NĐ-CP, đã được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định 140/2018/NĐ-CP thì người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với UBND cấp tỉnh nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

  UBND cấp tỉnh có văn bản chấp thuận cho người sử dụng lao động về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc.

  Về giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, tại Mẫu biểu số 2 Phụ lục III Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã quy định giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động.

  Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng; Điện thoại: 0913586658

  Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

  Email: luatsuthanhtung@gmail.com;

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhtungrcc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/10/2020)

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư Nguyễn Đức Chánh - Công ty luật Đức Chánh

Địa chỉ: 91 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại tư vấn: 08.66.540.777. Email: luatsuchanh@gmail.com

Website: www.luatducchanh.vn - luatsuchanh.com