Hỏi về việc tính phụ cấp trách nhiệm theo lương

Chủ đề   RSS   
 • #355867 12/11/2014

  dovanthang_phapluat

  Male
  Mầm

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:12/06/2014
  Tổng số bài viết (44)
  Số điểm: 755
  Cảm ơn: 21
  Được cảm ơn 22 lần


  Hỏi về việc tính phụ cấp trách nhiệm theo lương

  Xin các anh/chị am hiểu về luật tư vấn giúp tôi một trường hợp sau:

  - Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức;

  - Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

  Vậy, nếu cùng một lúc người lao động chịu sự điều chỉnh của cả hai văn bản trên thì họ có được cộng dồn cả hai mức phụ cấp không?

  Ví dụ: Kế toán trưởng làm việc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương: Trước đây được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,2 theo quy định tại Điểm C, Mục 2, Phần II, Thông tư số 05/2005/TT-BNV (Cán bộ, viên chức thuộc biên chế trả lương của các trại điều dưỡng thương binh nặng, bệnh viện điều trị, trại nuôi dưỡng người tâm thần, bệnh phong). Nay được có được hưởng thêm phụ cấp trách nhiệm kế toán, mức 0,2 theo quy định tại Điều 15, Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV không? Nếu được thì mức phụ cấp trách nhiệm sẽ là 0,4 (cộng dồn 2 mức phụ cấp của 2 văn bản nêu trên).

   
  4376 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận