Hỏi về việc giải thể công ty TNHH 2 thành viên

Chủ đề   RSS   
 • #120155 26/07/2011

  sanhtran

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/03/2011
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 335
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi về việc giải thể công ty TNHH 2 thành viên

  Chào ls,
  Xin hỏi ls như sau:
  Trong công ty TNHH nhiều thành viên, thành viên trong Hội đồng thành viên của công ty muốn yêu cầu rút vốn và giải thể công ty thì có được không? nếu được thì cần những điều kiện nào? nếu dựa vào số % vốn góp thì tối thiểu thành viên (hoặc các thành viên) phải có tổng % vốn góp là bao nhiêu mới có quyền yêu cầu giải thể công ty???
  Mong LS giải đáp giúp.
  Chúc LS sức khỏe!

  "BIẾT NHÌN, BIẾT LẮNG NGHE, VÀ BIẾT NÓI"

   
  9461 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #121179   01/08/2011

  AnLuat2006
  AnLuat2006
  Top 100
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2008
  Tổng số bài viết (638)
  Số điểm: 3555
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 153 lần


  Xin trả lời bạn như sau:

  1. Về yêu cầu rút vốn của thành viên.

  Thành viên có thể rút vốn khỏi Công ty dưới hai hình thức:

  - Yêu cầu Công ty mua lại phần vốn góp khi thành viên đó bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của Hội đồng thành viên về sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên; Tổ chức lại công ty; Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty (Điều 43 Luật Doanh nghiệp).

  - Nếu không thuộc các trường hợp yêu cầu Công ty mua lại phần vốn góp nêu trên, thành viên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây: Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện; Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán (Điều 44 Luật Doanh nghiệp).

  2. Về yêu cầu giải thể công ty

  Việc giải thể Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên (Khoản 2 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2005).

  Theo quy định tại Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2005, cuộc họp Hội đồng thành viên được xem là hợp lệ khi thỏa mãn điều kiện sau đây:

  - Có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  - Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện về tỷ lệ vốn góp của các thành viên dự họp thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  - Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện về tỷ lệ vốn góp của các thành viên dự họp thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

  Theo quy định tại Điều 52 Luật Doanh nghiệp, Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giải thể Công ty chỉ được thông qua khi có số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  Trân trọng.

  LS. Đinh Thị Quỳnh Như

  Luật sư Đinh Thị Quỳnh Như - 0909999445

  CÔNG TY LUẬT TNHH MTV AN LUẬT

  Địa chỉ: 299/2 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Phú Nhuận

  www.anluat.vn

  Email: info@anluat.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #121203   01/08/2011

  sanhtran
  sanhtran

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/03/2011
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 335
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin hỏi Ls trường hợp cụ thể như sau: Công ty A có 03 thành viên trong hội đồng thành viên. Hai trong số ba thành viên trong HĐTV có tổng số vốn góp là 50% muốn tổ chức họp HĐTV để quyết định giải thể công ty theo quy định chung của Luật doanh nghiệp thì có được không???
  Mong LS giải đáp.

  "BIẾT NHÌN, BIẾT LẮNG NGHE, VÀ BIẾT NÓI"

   
  Báo quản trị |  
 • #122620   09/08/2011

  AnLuat2006
  AnLuat2006
  Top 100
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2008
  Tổng số bài viết (638)
  Số điểm: 3555
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 153 lần


  Theo quy định tại Điều 41 Luật Doanh nghiệp, nhóm thành viên sở hữu trên 25% vốn Điều lệ thì có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên. Như vậy hai thành viên sở hữu 50% vốn Điều lệ có quyền yêu cầu triệu tập cuộc họp.

              Như đã trao đổi lần trước, cuộc họp được xem là hợp lệ nếu lần họp thứ nhất có thành viên đại diện ít nhất 75% phần vốn góp, lần 2 có đại diện ít nhất 50% phần vốn góp.

              Khi cuộc họp thỏa mãn điều kiện về tỷ lệ vốn góp của các thành viên dự họp. Quyết định giải thể công ty chỉ được thông qua khi có ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận.

              Vì vậy, nếu cả 3 thành viên đại diện 100% phần vốn góp dự họp, trong đó một thành viên sở hữu 50% phần vốn góp không chấp thuận việc giải thể công ty thì không thể giải thể công ty được.

  Trân trọng.

  LS. Đinh Thị Quỳnh Như

  Luật sư Đinh Thị Quỳnh Như - 0909999445

  CÔNG TY LUẬT TNHH MTV AN LUẬT

  Địa chỉ: 299/2 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Phú Nhuận

  www.anluat.vn

  Email: info@anluat.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #124313   17/08/2011

  QuangHao77
  QuangHao77

  Male
  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:13/06/2011
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 8 lần


  kính gui: LS Đinh Thị Quỳnh Như!
  Theo như quy định của PL mà chị đã nêu trên cuộc họp được xem là hợp lệ nếu lần họp thứ nhất có thành viên đại diện ít nhất 75% phần vốn góp, lần 2 có đại diện ít nhất 50% phần vốn góp. Và Khi cuộc họp thỏa mãn điều kiện về tỷ lệ vốn góp của các thành viên dự họp. Quyết định giải thể công ty chỉ được thông qua khi có ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận.
  Vậy, xin hỏi chị cuộc họp lần 2 chỉ có 2 thành viên với tỷ lệ  vốn góp 50% vốn điều lệ (thành viên sở hữu 50% vốn điều lệ không tham gia). Trong cuộc họp 2 thành viên đều thống nhất quyết định giải thể Công ty (biểu quyết 100% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp). Vậy, quyết định giải thể công ty có được thông qua hay ko?
   
  Báo quản trị |  
 • #126242   26/08/2011

  AnLuat2006
  AnLuat2006
  Top 100
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2008
  Tổng số bài viết (638)
  Số điểm: 3555
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 153 lần


  Theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Doanh nghiệp 2005, Thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên 25% vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

  Theo qui định tại khoản 3 Điều 50, Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên, nhóm thành viên theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật này trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thì thành viên, nhóm thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên; trong trường hợp này, nếu xét thấy cần thiết, yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc tổ chức và tiến hành họp Hội đồng thành viên; đồng thời, có quyền nhân danh mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện Chủ tịch Hội đồng thành viên về việc không thực hiện đúng nghĩa vụ quản lý, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của họ.

  Nếu công ty bạn đã thỏa mãn điều kiện về việc triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên, tỷ lệ biểu quyết thì công ty bạn hoàn toàn có quyền quyết định giải thể công ty.

  Nếu cần hỗ trợ thêm bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại 0902.426.422.

  Trân trọng.

  Luật sư Đinh Thị Quỳnh Như

  Luật sư Đinh Thị Quỳnh Như - 0909999445

  CÔNG TY LUẬT TNHH MTV AN LUẬT

  Địa chỉ: 299/2 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Phú Nhuận

  www.anluat.vn

  Email: info@anluat.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #126929   30/08/2011

  sanhtran
  sanhtran

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/03/2011
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 335
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Rất cảm ơn LS đã giải đáp.

  "BIẾT NHÌN, BIẾT LẮNG NGHE, VÀ BIẾT NÓI"

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư Đinh Thị Quỳnh Như

Văn Phòng Luật Sư An Luật - Địa chỉ: 284C Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận.

Điện thoại: 0909999445 - Email: info@anluat.vn